ДОСТЪП ДО
Демонстрационен интерфейс


Информация:
 Български мрежи
 Блокирани сайтове
 Банери на АйПиАкт

Инструменти:
 Проверка на IP
 Агрегатор
 Генератор за маскиране

 
Ценоразпис

Цените се образуват в зависимост от броя на обслужваните от системата адреси. Основните усилия при разработката на АйПиАкт са насочени към увеличаване на броя обслужвани адреси за дадена конфигурация и общ обем на трафика. Така постигнатите резултати влияят не само на високия клас системи, но и на малките конфигурации.


Инсталация

Инсталацията е включена в цената на системата. Инсталирането на продукта не е тривиален процес и не подлежи на избор като услуга. Като инсталираме и предадем системата работеща в реални условия, осигуряваме нейното безпроблемно използване.


Гаранция и поддръжка

Забелязани проблеми по функционалността се отстраняват безплатно. Нови разработки по АйПиАкт са предмет на допълнително договаряне и заплащане. Поддръжката се извършва в два варианта - месечен абонамент или със заплащане на час. При посещение на място, то се заплаща отделно. Цените зависят от местоположението на клиента, спецификите на неговата мрежа и други и се договарят допълнително.


Upgrade

Промяната на лиценз става само в посока към повече адреси, с доплащане на разликата. Промяна на версия става само към по-нова, с доплащане на такса upgrade, която зависи от разликата между двете версии. За клиенти с договор за месечна поддръжка, обновяването на версиите е включено в поддръжката.


Ценоразпис

Цената се образува на базата на броя IP адреси, които могат да се обслужват. Броят се само въведените адреси, като няма значение колко и какви мрежи се използват. Например ако се използват мрежи от 192.168.10.0/24 до 192.168.19.0/24, може да се направи инсталация за 50 IP адреса, независимо от това, че адресното пространство позволява 10x253=2530 адреса.


● инсталация: 360.00 лв.

● лиценз на IP адрес: 3.60 лв.

Отстъпки

● над 300 адреса се прави 5% отстъпка върху цялата сума

● над 600 адреса се прави 7% отстъпка върху цялата сума

● над 1000 адреса се прави 10% отстъпка върху цялата сума

В цените е включен ДДС.

.: BGtop.net :.